logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 1 phân tử Metan có bao nhiêu nguyên tử Hidro?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

2. Kênh đào Suez nối Địa Trung HảI với biển nào?

A. Biển Thái Bình Dương

B. Biển Ấn Độ Dương

C. Biển Chết

D. Biển Đỏ

3. Bài thơ thất ngôn bát cú: "Rắn đầu biếng học" là tác phẩm nổi tiếng của ai?

A. Cao Bá Quát

B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

C. Lê Quý Đôn

D. Phan Huy Chú

4. Tổng thống John Kenedy bị ám sát vào năm nào?

A. 1962

B. 1963

C. 1964

D. 1965

5. Nước ta có tên là Việt Nam dưới thời vua nào?

A. Bảo Đại

B. Gia Long

C. Vua Hùng

D. Lý Thái Tổ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: