Đăng Nhập
Ai là người sáng tác bài thơ "Thu Ẩm"?
A. Nguyễn Khuyến
B. Nguyễn Trãi
C. Nguyễn Bỉnh Khiêm
D. Nguyễn Du
Ai là người sáng tác bài văn "Bình Ngô Đại Cáo"?
A. Nguyễn Khuyến
B. Nguyễn Trãi
C. Nguyễn Bỉnh Khiêm
D. Nguyễn Du
Con gì càng to càng nhỏ?
A. Con Tôm
B. Con Cua
C. Con Bò Cạp
D. Con Ghẹ
Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
A. Giấy than
B. Hòn than
C. Bút màu
D. Thỏi son môi
Chúm chím đôi cánh hồng đào, khi vui nở vụ trông vào càng tươi...ám chỉ thứ gì?
A. Cây đào
B. Cây hoa
C. Đôi môi
D. Đôi mắt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: