Đăng Nhập
Trong các con vật sau đây, con nào thường được nuôi để lấy thịt?
A. Chó
B. Mèo
C. Lợn
D. Ngựa
Trong các con vật sau đây, con nào thường được nuôi trong nhà?
A. Lợn
B. Chó
C. Ngựa
D. Lừa
Trong loài chim sau đây, loài chim nào có khả năng đưa thư?
A. Chim đại bàng
B. Chim bồ câu
C. Chim sơn ca
D. Chim chích chòe
Trong các loài chim sau đây, loài chim nào có tiếng hót thánh thót nhất?
A. Chim se sẻ
B. Chim bồ câu
C. Chim sơn ca
D. Chim gõ kiến
Trong các loài chim sau đây, loài chim nào hót trước nhà báo hiệu nhà sắp có khách?
A. Chim khách
B. Chim bồ câu
C. Chim sáo
D. Chim cú mèo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: