Đăng Nhập
Đây là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh được tổ chức vào ngày 13 tháng giêng âm lịch hàng năm?
A. Hội Gióng
B. Hội Lim
C. Hội Chùa Kheo
D. Hội chùa Hương
Ngày 3/3 âm lịch hằng năm là ngày gì?
A. Tết Nguyên Tiêu
B. Tết Hàn Thực
C. Tết Cơm Mới
D. Tết Trung Nguyên
Lễ hội thi đấu bò tót là lễ hội truyền thống của nước nào?
A. Bồ Đào Nha
B. Braxin
C. Tây Ban Nha
D. Thổ Nhỉ Kỳ
Ngày đưa ông Táo về trời?
A. 23/12 Âm lịch
B. 15/1 âm lịch
C. Ngày 9 tháng Giêng
D. 15/12 âm lịch
Có câu "Trâu ruộng bề bề cũng không bằng ... trong tay"?
A. Có tiền
B. Cái nghề
C. Đứa con
D. Cục vàng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: