Đăng Nhập
Đội bóng giành được vị trí thứ 3 tại France 98?
A. Senegal
B. Croatia
C. Colombia
D. Hà Lan
Sóng dừng là 1 trường hợp của hiện tượng gì?
A. Cộng hưởng
B. Tự cảm
C. Hỗ cảm
D. Giao Thoa
Số 10010 là số ở hệ nhị phân, dạng bát phân của nó là gì?
A. 18
B. 15
C. 34
D. 22
Hồ Than Thở thuộc tỉnh nào ở nước ta?
A. Sơn La
B. Daklak
C. Gia Lai
D. Lâm Đồng
Lần gần đây nhất sao chổi Halley xuất hiện là vào năm nào?
A. 1979
B. 1986
C. 1993
D. 2001

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: