Đăng Nhập
Là khoản tiền được cấp cho một học sinh, sinh viên, học viên... để giúp họ học tiếp trong một trường nào đó gọi là?
A. Học phí
B. Học bổng
C. Học chính
D. Học đồng
Loài chim nào sử dụng nước bọt để làm tổ?
A. Chim én
B. Chim yến
C. Chim sẻ
D. Chim nhạn
Loài chim này nổi tiếng là biết "múa"?
A. Chim sáo
B. Chim công
C. Chim tu hú
D. Chim sáo
Món cơm này là đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam?
A. Cơm cháy
B. Cơm lam
C. Cơm nguội
D. Cơm mắm
Ai là nhà nho đầu tiên ở Nam Bộ đậu (thi đỗ) tiến sĩ?
A. Phan Thanh Giản
B. Phan Huy Chú
C. Nguyễn Chánh
D. Phan Hiển Đạo
Có một sự kiện lạ lùng ít ai lưu tâm tìm hiểu và biết đến là 274 cử nhân thi đậu tại các trường thi Gia Định và An Giang (khoa cử ở Nam Kỳ) duy nhất chỉ có Lương Khê Phan Thanh Giản là đạt được học vị Tiến sĩ! Nếu kể thêm các cử nhân gốc Nam Kỳ thi ở các trường khác thì trước sau Nam Kỳ, suốt thời kỳ khoa cử dưới triều Nguyễn chỉ có 3 vị Tiến sĩ. Ngoài Phan Lương Khê đậu năm 1826, ba mươi năm sau mới có vị thứ hai là Phan Hiển Đạo (1856). Phan Hiển Đạo thi cử nhân ở trường Thừa Thiên vào năm Đinh Mùi (1847), đậu thứ ba và thi Hội, đậu Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1856). Vị tiến sĩ thứ ba là Nguyễn Chánh, người thôn Phú Mĩ Tây, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Nguyễn Chánh đậu giải nguyên tại trường Thừa Thiên khoa Mậu Ngọ (1858) và đậu Tiến sĩ (thứ 4) khoa Nhâm Tuất (1862), làm quan đến chức Thượng thư bộ Hình và Tổng đốc Thanh Hó

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: