Đăng Nhập
Có câu "Chó chê mèo ..." là sao?
A. Dài đuôi
B. Lắm lông
C. Lắm lời
D. Cụt đuôi
Làng Ngọc Hà ở Hà Nội trước đây nổi tiếng với nghề gì?
A. Làm chiếu
B. Trồng hoa
C. Điêu khắc gỗ
D. Làm lồng chim
Người bị sỏi thận cần hạn chế thức ăn có nhiều thứ gì?
A. Tinh bột
B. Chất xơ
C. Muối
D. Chất đạm
Từ nào còn thiếu trong câu "Bao giờ chạch đẻ ngọn đa. ... đẻ dưới nước thì ta lấy mình"?
A. Trỉ
B. Vẹt
C. Sáo
D. Tu hú
Từ nào còn thiếu trong câu "Uổng công cà cưởng tha mồi, nuôi con ... lớn rồi bay đi"?
A. Sáo sậu
B. Tu hú
C. Se sẻ
D. Cò trắng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: