Đăng Nhập
Nguyễn Phúc Hồng Nhậm là tên thật của vị vua nào?
A. Gia Long
B. Minh Mạng
C. Thiệu Trị
D. Tự Đức
Ai là tác giả của bài thơ "Hạt gạo làng ta"?
A. Xuân Quỳnh
B. Trần Đăng Khoa
C. Nguyễn Khoa Điềm
D. Thanh Thảo
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Xung xướng
B. Sung sướng
C. Sung xướng
D. Xung sướng
Bài hát đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là gì?
A. Nối vòng tay lớn
B. Hạ trắng
C. Tuổi đời mênh mông
D. Ướt mi
Trong quân đội NDVN, một tiểu đội có bao nhiêu người?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: