logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm là tên thật của vị vua nào?

A. Gia Long

B. Minh Mạng

C. Thiệu Trị

D. Tự Đức

2. Ai là tác giả của bài thơ "Hạt gạo làng ta"?

A. Xuân Quỳnh

B. Trần Đăng Khoa

C. Nguyễn Khoa Điềm

D. Thanh Thảo

3. Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

A. Xung xướng

B. Sung sướng

C. Sung xướng

D. Xung sướng

4. Bài hát đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là gì?

A. Nối vòng tay lớn

B. Hạ trắng

C. Tuổi đời mênh mông

D. Ướt mi

5. Trong quân đội NDVN, một tiểu đội có bao nhiêu người?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: