logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Rừng cây lá kim xứ lạnh còn được gọi là gì?

A. Rừng Taiga

B. Rừng lạnh

C. Rừng hàn đới

D. Rừng ôn đới

2. 'Đẻ đất đẻ nước' là pho sử thi của dân tộc nào?

A. Dao

B. Khơ-me

C. Mường

D. H'Mông

3. Trên các bản đồ thế giới cổ xưa,người ta thường ghi tên vị thần nào?

A. Thần Zus

B. Thần Tình yêu

C. Thần Atlat

D. Thần Hecquin

4. Hành tinh nào trong Hệ Mặt trời có cấu tạo giống trái đất nhất?

A. Sao Thủy

B. Sao Hỏa

C. Sao Mộc

D. Sao Thổ

5. Cá Rô phi ấp trứng bằng bộ phận nào của cơ thể?

A. Bụng

B. Đuôi

C. Miệng

D. Mang

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: