Đăng Nhập
Bom khinh khí thường được gọi là Bom gì?
A. Bom A
B. Bom H
C. Bom G
D. Bom V
hay còn gọi là bom nhiệt hạch
Đâu là tên một truyện cổ tích Việt Nam?
A. Cây tre 0 đốt
B. Cây tre 10 đốt
C. Cây tre 100 đốt
D. Cây tre 1000 đốt
Môn học nào sau đây hiện không có trong kỳ thi đại học?
A. Lịch sử
B. Địa lý
C. Tin học
D. Sinh học
Đâu là một động tác trong quy trình làm món trứng tráng?
A. Ném
B. Xô
C. Đẩy
D. Đập
Zinedine Zidane là cầu thủ nước nào?
A. Anh
B. Pháp
C. Nga
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: