Đăng Nhập
Vùng có tỉ lệ người biết chữ thấp nhất nước ta là:
A. Tây Bắc
B. Đông Bắc
C. Tây Nguyên
D. Bắc Trung Bộ
Trong số các loại đất phải cải tạo của nước ta hiện nay, loại đất chiếm diện tích lớn nhất là:
A. Đất phèn
B. Đất mặn và cát biển
C. Đất xám bạc màu
D. Đất than bùn
Bắt đầu từ năm 1903, đợt hạn hán lâu nhất thế giới được ghi nhận ở Arica, Chile. Trận hạn hán đó kéo dài bao nhiêu tháng?
A. 52 tháng
B. 104 tháng
C. 142 tháng
D. 176 tháng
Vào ngày 14/4/1986, một trận mưa đá lớn nhất thế giới đã đổ xuống quận Gopalganj ở Bangladesh, hòn đá lúc đó nặng bao nhiêu?
A. 0.5Kg
B. 1Kg
C. 1.5Kg
D. 3.5Kg
Nhiệt độ thấp nhất trên thế giới (-89 độ C) là ở đâu?
A. Murmansk, Nga
B. Resolute, Canada
C. Vostok Nam cực
D. Siberia Bắc cực

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: