Đăng Nhập
Đâu là một phần của con rùa?
A. Qua
B. Nay
C. Mai
D. Mốt
Vị vua nào của triều Nguyễn không bị thực dân pháp Bắc đi lưu đày?
A. Thành Thái
B. Duy Tân
C. Hàm Nghi
D. Đồng Khánh
Hai câu thơ "Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, Xuân còn non nghĩa là xuân đã già" nằm trong bài thơ nào của Xuân Diệu?
A. Đây mùa thu tới
B. Vội vàng
C. Thơ Duyên
D. Yêu
Tương truyền danh họa nào chỉ bán duy nhất được một bức tranh khi còn sống?
A. Van Gogh
B. Picasso
C. Levitan
D. Raphael
Danh họa nào đã phải tự kết liểu đời mình bằng khẩu súng lục ở tuổi 37?
A. Mourier-Petersen
B. Van Gogh
C. Paul Gauguin
D. Vincent
Chỉ trong 10 năm cuối đời, họa sĩ đã sáng tác hơn 2000 tác phẩm, trong đó có khoảng 900 bức họa hoàn chỉnh và 1100 bức vẽ hoặc phác thảo. Phần lớn các tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh được sáng tác vào hai năm cuối đời, thời gian ông lâm vào khủng hoảng tinh thần tới mức tự cắt bên tai trái vì tình bạn tan vỡ với họa sĩ Paul Gauguin. Sau đó Van Gogh liên tục phải chịu đựng các cơn suy nhược thần kinh và cuối cùng ông đã tự kết liễu đời mình.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: