Đăng Nhập
Busdesliga là giải bóng đá của quốc gia nào?
A. Ý
B. Đức
C. Pháp
D. Hà Lan
Trong trang phục quan họ Liền anh mặc áo dài mấy thân?
A. 3 thân
B. 4 thân
C. 5 thân
D. 7 thân
Trong trang phục quan họ Liền chị mặc bao nhiêu áo?
A. 4 áo
B. 5 áo
C. 6 áo
D. 7 áo
Trang phục liền chị thường được gọi là "áo mớ ba mớ bảy", nghĩa là liền chị có thể mặc ba áo dài lồng vào nhau (mớ ba) hoặc bảy áo dài lồng vào nhau (mớ bảy). Tuy nhiên trong thực tế, các liền chị thường mặc áo mớ ba
"Gió đầu mùa, Nắng trong vườn, Ngày mới" là những tác phẩm của ai?
A. Tố Hửu
B. Thạch Lam
C. Nguyễn Khoa Điềm
D. Chế Lan Viên
Cây cầu nào ở Hà Nội có nghĩa là "Nơi đậu ánh sáng Mặt trời buổi sáng sớm"?
A. Cầu Chương Dương
B. Cầu Thê Húc
C. Cầu Giấy
D. Cầu Long Biên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: