Đăng Nhập
Khi ghép cây bằng cách ghép mắt, mắt ghép được ghép vào bộ phận nào của cây?
A. Gần gốc cây
B. Gần ngọn cây
C. Trên cành cây
D. Phần giữa thân
Năm châu Phi 1960, có bao nhiêu nước ở châu Phi giành được độc lập dân tộc?
A. 6
B. 17
C. 38
D. 59
Trong thần thoại HyLạp, người anh hùng nào đã lấy cắp lửa của thần linh cho loài người?
A. Akhil
B. Hecculơ
C. Thêxê
D. Prômêtê
Quốc gia nào trên thế giới chiếm nhiều múi giờ nhất?
A. Nga
B. Canada
C. Hoa Kỳ
D. Trung Quốc
Quần đảo lớn nhất thế giới nằm ở đâu?
A. Châu Đại Dương
B. Châu Nam Cực
C. Bắc Mỹ
D. Đông Nam Á

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: