logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Màu sắc ánh sáng phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Bước sóng

B. Tần số

C. Môi trường truyền sóng

D. Cường độ chùm sáng

2. Tia có khả năng chữa ung thư ở gần da người là tia gì?

A. Tia hồng ngoại

B. Tia tử ngoại

C. Tia Rownghen (Tia X)

D. Tia âm cực

3. Trong công nghiệp để làm mau khô lớp sơn ngoài người ta sử dụng tác dụng nhiệt của tia gì?

A. Tia Rơnghen

B. Tia tử ngoại

C. Tia hồng ngoại

D. Tia phóng xạ

4. Dãy vạch Pasen nằm trong miền nào?

A. Tử ngoại

B. Hồng ngoại

C. Sóng vô tuyến điện

D. Ánh sáng nhìn thấy được

5. Nguyên tử Hidro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo M, khi chuyển về trạng thái cơ bản nó có thể phát ra mấy bức xạ?

A. 3 bức xạ

B. 4 bức xạ

C. 2 bức xạ

D. 1 bức xạ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: