logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'Cađic' là tên nhân vật nổi tiếng trong bộ tranh truyện nào?

A. Dấu ấn rồng thiên

B. Nhóc Marưcô

C. Thám tử lừng danh

D. 7 viên ngọc rồng

2. 'Tam nguyên yên đỗ' là ai?

A. Nguyễn Khuyến

B. Nguyễn Du

C. Nguyễn Hue

D. Nguyễn Trãi

3. Ai đã làm 1 cuộc thám hiểm tới Trung Quốc vào thế kỷ 12?

A. Migienlang

B. Marco Polo

C. Imhotep

D. Colombus

4. Địa danh nào được nhắc đến trong bài hát 'Tấm áo mẹ vá năm xưa'?

A. Trường Sơn

B. Cữu Long

C. Hà Bắc

D. Quảng Trị

5. Điền tiếp vào dãy số sau: 0, 1, 5, 14, 30, 55, ...?

A. 89

B. 90

C. 91

D. 100

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: