Đăng Nhập
Theo phong tục cưới xin của người Việt xưa, lễ nhập phòng hay còn gọi là lễ giao bôi xãy ra vào thời điểm nào trong ngày?
A. Buổi sáng
B. Buổi trưa
C. Buổi chiều
D. Buổi tối
còn gọi là lễ động phòng, lễ giao duyên, lễ hợp cẩn
Theo đạo Kito giáo, lễ phục sinh để kỉ niệm ngày chúa Giesu sống lại diễn ra vào ngày nào trong năm?
A. 21/3
B. 22/3
C. 25/3
D. Không cố định
được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ nhất sau ngày trăng tròn tiếp theo của xuân phân (21/3). Như vậy lễ được tổ chức sớm nhất là ngày 22/3 và muộn nhất là 25/4
Theo Kito giáo, Chúa Giesu sống lại sau bao nhiêu ngày bị đóng đinh trên thánh giá gỗ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Để kỉ niệm chúa sống lại người ta có lễ phục sinh, lễ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ nhất sau trăng tròn tiếp theo ngày xuân phân (21/3)
Chúa Giesu bị đóng đinh trên cây thánh giá làm bằng gì?
A. Sắt
B. Đá
C. Gỗ
D. Bê tông
Trong lễ tang của người Việt thì lễ tắm gội cho người chết gọi là lễ gì?
A. Lễ mộc dục
B. Lễ phạn hàm
C. Lễ phát mộc
D. Lễ thành phục

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: