logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể sinh vật gọi là gì?

A. Tế bào

B. Coaxecva

C. Nhân

D. Nguyên sinh chất

2. Thứ nước chấm làm bằng xôi hoặc ngô để mốc lên men cùng đậu nành và muối gọi là gì?

A. Nước mắm

B. Nước tương

C. Rượu cần

D. Chè lam

3. Bài viết ở đầu sách để nói rõ đôi điều cần thiết về cuốn sách đó gọi là gì?

A. Đề tựa

B. Đề thi

C. Đề mục

D. Mục lục

4. Nhà nhỏ và thấp thường lợp bằng tranh gọi là gì?

A. Túp lều

B. Nhà sàn

C. Nhà Rông

D. Nhà hát

5. Tuyến tiêu hoá nằm dưới dạ dày gọi là gì?

A. Tủy

B. Tụy

C. Mật

D. Nước bọt

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122105
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: