logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trung tâm thương mại thế giới của Mỹ đã bị bọn khủng bố đánh sập toàn bộ vào thời điểm nào?

A. 11/09/2001

B. 11/08/2001

C. 12/09/2001

D. 11/09/2002

2. Lưu Huỳnh có mấy dạng thù hình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

3. Cầu vồng có bao nhiêu màu cơ bản tất cả?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

4. Đảng nào của Israel ủng hộ những người Do Thái ở châu Á?

A. Đảng Likud

B. Công Đảng

C. Đảng Sephardic

D. Đảng Likud

5. Thành phố nào của Afghanistan có nền kinh tế phát triển nhất?

A. Kandahar

B. Ghaza

C. Herat

D. Kabul

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: