Đăng Nhập
Điền vào dấu ba chấm "Yêu ..., ghét cho ngọt cho bùi"?
A. Cho tiền
B. Cho bánh cho kẹo
C. Cho roi cho vọt
D. Cho nụ hôn
Câu nói 'Đáy biển tuy sâu nhưng lòng người đo được. Lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo bao giời' Thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Tục ngữ
C. Ca dao
D. Thành ngữ
Câu "Ở đời có ít miệng lưỡi xấu hơn là tai nghe chuyện xấu" thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Tục ngữ
C. Ca dao
D. Thành ngữ
Câu "Thiên hạ vì lợi mà xô đẩy nhau đi/ Thiên hạ vì tham mà đua nhau chém giết" thuộc thể loại văn học nào?
A. Danh ngôn
B. Tục ngữ
C. Ca dao
D. Thành ngữ
Câu "Ai có ... thì thịnh vượng, ai cậy sức thì suy vong" trong dấu 3 chấm là chữ gì?
A. Tiền
B. Vàng
C. Con
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: