Đăng Nhập
Theo tương truyền dân gian Dương Lễ đãi Lưu Bình cơm hầm với món gì?
A. Cá
B. Tương
C. Cà
D. Muối
Con vật nào không có mặt trong bức tranh "Lục súc tranh công"
A. Lợn
B. Chó
C. Ngựa
D. Mèo
Người ta thường ví "Mắt đen như hạt ..."?
A. Điều
B. Mít
C. Nhãn
D. Tiêu
Đứa con sinh ra đầu tiên trong gia đình gọi là con gì?
A. Con đầu lòng
B. Con rạ
C. Con út
D. Con cưng
Có câu "Quan thì xa, ban nha thì..." sao?
A. Đóng cửa
B. Hết giò
C. Không tiếp
D. Gần

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: