Đăng Nhập
Danh nhân Trần Nguyên Đán là ông nội của ai?
A. Nguyễn Khuyến
B. Nguyễn Đình Chiểu
C. Nguyễn Trãi
D. Nguyễn Du
Môn Yoga có nguồn gốc từ quốc gia nào?
A. Nepan
B. Banlades
C. Ấn Độ
D. Pakistan
Kính thiên văn vũ trụ Hubble thuộc sở hữu của quốc gia nào?
A. Mỹ
B. Liên Xô
C. Pháp
D. Trung Quốc
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được hoàn thành vào năm nào?
A. 1975
B. 1957
C. 1976
D. 1967
Quốc kỳ Indonesia có 2 màu tượng trưng cho điều gì?
A. Gạo, Hoa
B. Gạo, Muối
C. Gạo, Đường
D. Đường - Hoa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: