Đăng Nhập
Ngày 26/09/2007, là sự kiện gì khi thi công cầu Cần Thơ?
A. Khởi công
B. Dừng thi công
C. Sập nhịp dẫn
D. Hợp long
Sự cố sập 2 nhịp dẫn làm hàng chục nhân công hy sinh trong lúc đang thi công cầu Cần Thơ vào ngày tháng năm nào?
A. 29/09/2004
B. 24/04/2010
C. 26/09/2009
D. 26/09/2007
Sau sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, đến thời gian nào thì cầu mới được thi công trở lại?
A. Tháng 01/2008
B. Tháng 02/2008
C. Tháng 03/2008
D. Tháng 04/2008
Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á và thứ mấy thế giới vào ngày thi công?
A. Thứ 30
B. Thứ 20
C. Thứ 10
D. Thứ 5
Điểm đầu của cầu Cần Thơ thuộc huyện thị nào của Vĩnh Long?
A. Bình Minh
B. Tp Vĩnh Long
C. Châu Thành
D. Trà Ôn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: