logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện vào năm nào?

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

2. Anh hùng dân tộc Cuba Che Guevara đã tốt nghiệp chuyên ngành gì?

A. Luật

B. Địa chất

C. Nông học

D. Bác sĩ

3. Anh hùng dân tộc Cuba Che Guevara không tham gia hoạt động ở nước nào?

A. Argentina.

B. Peru

C. Ecuador

D. Chile

Costa Rica, Guatemala, Mexico

4. Fidel Castro Ruz và Che Guevara gặp nhau lần đầu ở đâu?

A. Ecuador

B. Mexico

C. Costa Rica

D. Guatemala

Che Guevara đã được giới thiệu với Fidel Castro Ruz (tháng 7 năm 1955) và không lâu sau lần gặp gỡ đó, anh đã tự nguyện tham gia vào nhóm viễn chinh của những người Cuba.

5. "Gia Định trấn" do Nguyễn Ánh lập năm 1900 có mấy dinh?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Phiên Trấn, Trấn Biên, Trấn Định (Trương Đồn), Vĩnh Trấn (Long Hồ), Hà Tiên
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: