Đăng Nhập
Đường sắt Bắc - Nam đi qua thành phố nào trong các thành phố sau đây?
A. Tp Pleiku
B. Tp Đà Nẵng
C. Tp Đà Lạt
D. Tp Vũng Tàu
Đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Gia Lai
B. Đắc Lắc
C. Bình Dương
D. Thừa Thiên - Huế
Đường sắt Bắc - Nam đi qua không tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Quảng Trị
B. Quảng Bình
C. Quảng Ngãi
D. Quảng Ninh
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Quảng Bình
B. Quảng Trị
C. Hòa Bình
D. Nghệ An
Đường sắt Bắc - Nam không đi qua tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Thanh Hóa
B. Nghệ An
C. Nam Định
D. Sơn La

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: