Đăng Nhập
Muốn đến thăm di tích lịch sử Dinh họ Vương(Vương Chí Sình)(Vua Mèo) bạn phải đến địa danh nào?
A. Lào Cai
B. Hòa Bình
C. Tuyên Quang
D. Hà Giang
Hoa hậu hoàn vũ 2005 "Natalie Glebova" là người nước nào?
A. Mexico
B. Canada
C. Thụy Sĩ
D. Peru
Tác giả của phim 'Gái nhảy' là ai?
A. Lê Hoàng
B. Việt Linh
C. Trọng Trinh
D. Thanh Vân
Ai là tác giả của bộ sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư?
A. Lê Văn Hưu
B. Phan Phu Tiên
C. Ngô Thị Nhậm
D. Ngô Sĩ Liên
Đại Việt sử ký toàn thư bắt đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan làm việc trong Sử quán dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa trên sự chỉnh lý và bổ sung hai bộ quốc sử Việt Nam trước đó cùng mang tên Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên. Hoàn thành vào niên hiệu Hồng Đức thứ 10 (1479), bộ sử mới gồm 15 quyển, ghi lại lịch sử Việt Nam từ một thời điểm huyền thoại là năm 2879 TCN đến năm 1427 khi nhà Hậu Lê được thành lập và mang tên Đại Việt sử ký toàn thư[2].
Trong 7 kỳ quan thế giới, kỳ quan nào có giá trị trong thực tiễn sử dụng cao nhất?
A. Hải đăng Alexandria
B. Kim tự tháp
C. Vườn treo Babylon
D. Lăng mộ Mausolus

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: