Đăng Nhập
Phân của trẻ sơ sinh bài tiết trong 2-3 ngày sau sinh gọi là?
A. Cứt nhựa
B. Cứt su
C. Cứt sắt
D. Cứt đái
Trong 9 cái đỉnh đồng ở Đại nội Huế (cửu đỉnh), Cái nào cao nhất?
A. Huyền
B. Dụ
C. Nhân
D. Cao
9 cái đỉnh mang hiệu của 9 vua triều Nguyễn. Đỉnh "Cao" lớn nhất: cao 2,20 mét, miệng 1,15 mét, bụng 1,65 mét, nặng 2755kg. Đỉnh "Huyền" nhỏ nhất: cao 1,9 m, miệng 1,2 mét, Bụng 1,61 mét , nặng 2017kg
"Da mồi" là biểu hiện của người ở độ tuổi nào?
A. Trẻ em
B. Người già
C. Thanh niên
D. Trung niên
"Dạ lá sách" là ngăn thứ mấy trong dạ dày của động vật nhai lai?
A. Thứ nhất
B. Thứ hai
C. Thứ ba
D. Thứ tư
Dạ cỏ là ngăn thứ nhất, Dạ tổ ong là ngăn thứ hai
Dạ cỏ, Dạ lá sách, Dạ tổ ông làm ta liên tưởng đến "Bộ" động vật nào?
A. Bộ móng guốc
B. Bộ linh trưởng
C. Bộ nhai lai
D. Bộ gặm nhấm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: