Đăng Nhập
"Niềng niễng" là tên của cái gì?
A. Một loại côn trùng
B. Một loại chim
C. Một loại cây
D. Một loài thú
Bọ cánh cứng ở nước, thân dẹp và nhẵn bóng, hai chân sau có hình bơi chèo, hay ăn hại cá bột.
Đâu là một danh từ?
A. Nịnh nọt
B. Năn nĩ
C. Niềm nỡ
D. Niềng niễng
bọ cánh cứng ở nước, thân dẹp và nhẵn bóng, hai chân sau có hình bơi chèo, hay ăn hại cá bột.
Đâu là một tính từ?
A. Non nớt
B. Nịnh nọt
C. Nói năng
D. Năn nĩ
Đâu là một danh từ?
A. Nông nỗi
B. Nôn nao
C. Nồng nàn
D. Nồng nặc
Đâu là một danh từ?
A. Nợ nần
B. Nườm nợp
C. Núc ních
D. Nỡ nang

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: