logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam có những màu gì?

A. Xanh, vàng, đỏ

B. Vàng, trắng, đỏ

C. Xanh, vàng, trắng

D. Vàng, đỏ, đen

2. Một người trưởng thành có bao nhiêu chiếu xương?

A. 200

B. 206

C. 212

D. 220

3. Chỉ số phát triển của con người là gì?

A. IDH

B. HDI

C. DIH

D. DHI

4. Á vận hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. 1948

B. 1950

C. 1951

D. 1954

5. Trận đánh Xích Bích nổi tiếng diễn ra thời đại nào của Trung Quốc?

A. Thời Chiến Quốc

B. Thời Xuân Thu

C. Thời Tam Quốc

D. Thời Nam Bắc Triều

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: