Đăng Nhập
Lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam có những màu gì?
A. Xanh, vàng, đỏ
B. Vàng, trắng, đỏ
C. Xanh, vàng, trắng
D. Vàng, đỏ, đen
Một người trưởng thành có bao nhiêu chiếu xương?
A. 200
B. 206
C. 212
D. 220
Chỉ số phát triển của con người là gì?
A. IDH
B. HDI
C. DIH
D. DHI
Á vận hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?
A. 1948
B. 1950
C. 1951
D. 1954
Trận đánh Xích Bích nổi tiếng diễn ra thời đại nào của Trung Quốc?
A. Thời Chiến Quốc
B. Thời Xuân Thu
C. Thời Tam Quốc
D. Thời Nam Bắc Triều

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: