logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Kịch bản phim nhựa "Trăng nơi đáy giếng" được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn nào?

A. Trần Thùy Mai

B. Phan Thị Vàng Anh

C. Đổ Bích Thủy

D. Lê Minh Khuê

2. Nhạc cụ dân tộc nào sau đây không xuất hiện trong bộ tranh tứ bình dân gian "Tố Nữ"?

A. Đàn tì bà

B. Đàn nguyệt

C. Xênh phách

D. Sáo

3. Nhạc cụ dân tộc nào sau đây không xuất hiện trong bộ tranh tứ bình dân gian "Tố Nữ"?

A. Đàn tì bà

B. Đàn nguyệt

C. Xênh phách

D. Sáo

4. Bài hát thiếu nhi nào là một sáng tác của nhạc sĩ "Bùi Đình Thảo"?

A. Em như chim bồ câu trắng

B. Em đi trong tươi xanh

C. Em đi giửa biển vàng

D. Em làm kế hoạch nhỏ

5. Đồng Bolivar là đơn vị tiền tệ của quốc gia nào ở Mỹ La-tinh?

A. Venezuela

B. Bolovia

C. Colombia

D. Costa Rica

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122105
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: