Đăng Nhập
Con sông nào được nhắc đến trong câu ca sau: "Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định, ... thì về"?
A. Đồng Nai
B. Nhị Hà
C. Vàm Cỏ
D. Cửu Long
Ai là người đưa ra mưu kế "Ngựa gỗ thành Troy"?
A. Achilles
B. Odyssey
C. Hector
D. Agamemnon
"... quá lứa, mạ quá thì" từ nào còn thiếu trong dấu 3 chấm?
A. Heo
B. Trâu
C. Người
D. Ngang
"Taerye" được gọi là lễ truyền thống gì của người dân hàn quốc?
A. Đám tang
B. Đám cưới
C. Tết Nguyên Đán
D. Lễ Phật Đản
"Lúa nếp là lúa nếp làng/ Lúa lên lớp lớp lòng nàng...". Trong dấu ba chấm là gì?
A. Nâng nâng
B. Nâng lâng
C. Lâng lâng
D. Lâng nâng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: