Đăng Nhập
Bài hát “Thật đáng chê” dựa theo giai điệu của bài dân ca nào?
A. Bắc Kim Thang
B. Ngày Đầu Tiên Đi Học
C. Bụi Phấn
D. Trăng Sáng Ngời
Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn hiện nay là ai ?
A. Trương Tấn Sang
B. Hoàng Trung Hải
C. Trương Đình Tuyển
D. Võ Văn Thưởng
Ai là người phát minh ra máy ATM?
A. Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn
B. Tiến sĩ Đỗ Đức Cường
C. Tiến sĩ Cù Huy
D. Tiến sĩ Hà Vũ
Người xưa có câu: ”Hai mốt..., hai hai Lê Lợi”. Điền nốt phần còn thiều trong dấu…?
A. Lê Lai
B. Lê Lan
C. Lê Đức
D. Lê Lương
"Con...tám cẳng hai càng, một mai, hai mắt". Trong 3 chấm là con gì?
A. Con Tôm
B. Con Cua
C. Con Ốc
D. Con Ghẹ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: