Đăng Nhập
Hội thề Lũng Nhai do Lê Lợi chủ trì có tất cả bao nhiêu người tham dự?
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
Theo quan niệm dân gian về 12 Bà mụ, Bà mụ nào coi việc khai hoa nở nhụy (hộ sản)?
A. Hứa Đại Nương
B. Cao Tứ Nương
C. Tăng Ngũ Nương
D. Mã Ngũ Nương
Tăng Ngũ Nương coi việc chăm sóc trẻ sơ sinh (bảo tống); Mã Ngũ Nương coi việc ẵm bồng con trẻ (tống tử); Cao Tứ Nương coi việc ở cữ (dưỡng sanh)
Theo quan niệm dân gian về thuyết 12 Bà Mụ. Mụ bà nào coi việc nặn hình hài nam, nữ cho đứa bé (chú nam nữ)?
A. Trúc Ngũ Nương
B. Lâm Nhất Nương
C. Lưu Thất Nương
D. Nguyễn Tam Nương
Lâm Nhất Nương coi việc chăm sóc bào thai (an thai); Trúc Ngũ Nương coi việc giữ trẻ (bảo tử); Nguyễn Tam Nương coi việc chứng kiến và giám sát việc sinh đẻ (giám sanh).
Theo quan niệm dân gian,khi đứa trẻ sinh ra được 100 ngày thì gọi là ngày gì?
A. Đầy tuổi ta
B. Đầy tuổi tôi
C. Đầy tháng tôi
D. Đủ tuổi tôi
Trong Hóa học, giấy quỳ khi cho vào dung dịch có tính a xít thì có màu gì?
A. Đỏ
B. Xanh
C. Không đổi màu
D. Hồng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: