Đăng Nhập
Sông Linh Giang hay Thanh Hà là tên gọi khác của dòng sông nào?
A. Sông Gianh
B. Sông Hương
C. Sông Hồng
D. Sông Nhật Lệ
Giá trị cực đại của li độ trong dao động được gọi là gì?
A. Cường độ
B. Biên độ
C. Cực độ
D. Tốc độ
Người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ?
A. Tahamat
B. Komamoto
C. Lục Thiên Bảo
D. Phạm Tuân
Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công, phi hành gia người Việt Nam. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô. Ông cũng là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
WLAN là viết tắt của hệ thống mạng nào?
A. Mạng Internet
B. Mạng điện thoại
C. Mạng không dây
D. Mạng nội bộ
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế viết tắt là gì?
A. FAO
B. IAEA
C. IMF
D. NASA

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: