Đăng Nhập
Ai là người giả dạng phóng viên để mưu sát Toàn quyền Đông Dương?
A. Phạm Hồng Thái
B. Phạm Văn Đồng
C. Hồ Tùng Mậu
D. Tôn Đức Thắng
Ai là tác giả bài thơ 'Mùa xuân chín'?
A. Phong Trần
B. Viễn Phương
C. Lệ Thanh
D. Phong Trần, Lệ Thanh
Kết quả của phép tính la mã sau: CDXLIV + DCLXVI bằng bao nhiêu?
A. 1110
B. 1111
C. 1112
D. 1113
Địa danh Cần Giuộc trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hiện nay thuộc tỉnh nào?
A. Tiên Giang
B. An Giang
C. Đồng Tháp
D. Long An
Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp nào được sử dụng phổ biến?
A. Lai giống
B. Nuôi cấy mô
C. Cấy phôi
D. Gây đột biến

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: