Đăng Nhập
Thỏa ước chung về thuế quan và thương mại gọi tắt là gì?
A. GATT
B. IMF
C. OECD
D. OAV
Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là gì?
A. IMF
B. WTO
C. WHO
D. NATO
Con sông nào trên trái đất có một bờ nằm ở châu Á, một bờ nằm ở châu Âu?
A. Sông Ural
B. Sông Nil
C. Sông Đanuyp
D. Sông Ấn
Con sông nào sau đây được xem như là một biên giới chung của 2 châu lục?
A. Sông Nil
B. Sông Ấn
C. Sông Đanuyp
D. Sông Uran
Quốc gia nào ở Nam Mỹ mang tên của một nhà đi biển nổi tiếng thế giới?
A. Chile
B. Colombia
C. Venezuela
D. Peru

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: