Đăng Nhập
Trong âm nhạc, quãng Đô - Sol là quãng mấy?
A. Quãng 4 Tăng
B. Quãng 4 Đúng
C. Quãng 4 Giảm
D. Quãng 5 Tăng
Tỉnh nào không thuộc vùng đất "Tứ giác Long Xuyên"?
A. Kiên Giang
B. An Giang
C. Cần Thơ
D. Sóc Trăng
Cửa Hội, cửa sông Lam đổ ra biển đông là ranh giới giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh nào?
A. Quảng Trị
B. Thanh Hóa
C. Hà Tỉnh
D. Thái Bình
Tính đến năm 2011 ai là vận động viên duy nhất trong lịch sử lập kỷ lục ở 3 nội dung 100m 200m 4x100m tiếp sức của bộ môn điền kinh?
A. Roy Martin
B. Usain Bolt
C. Carl Lewis
D. Don Quarrie
Vịt xiêm còn có tên gọi khác là gì?
A. Ngang bướu cổ
B. Ngang bướu cánh
C. Ngang bướu chân
D. Ngang bướu mũi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: