Đăng Nhập
Hoa Pơ Lang là tên gọi khác của loại hoa này?
A. Hoa Ban Mai
B. Hoa Lan
C. Hoa Mười Giờ
D. Hoa Gạo
Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao Apec lần thứ?
A. 5
B. 7
C. 11
D. 14
“…” là nước nuôi tằm dệt lụa sớm nhất thế giới? Trong 3 chấm là nước nào?
A. Lào
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Trung Quốc
Người họa sĩ nổi tiếng này trong lúc tức giận đã tự cắt đứt tai trái của mình?
A. Van Gogh
B. Gail joy Kenning
C. Glen Clarke
D. Bonita Ely
Quê hương của hãng điện thoại Nokia?
A. Hàn Quốc
B. Nhật Bản
C. Anh
D. Phần Lan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: