Đăng Nhập
Tiền giấy thực sự ra đời ở đâu?
A. Ai Cập
B. Hy Lạp
C. Trung Quốc
D. Ấn Độ
Để biết độ lớn cường độ của các trận động đất, người ta đã dùng đơn vị gì?
A. Kilôgram
B. Hezt
C. Richte
D. Niu-tơn
Ca khúc 'Anh ở đầu sông em cuối sông' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Đàm Thanh
B. Phan Huỳnh Điểu
C. Nguyên Nhung
D. Vũ Thanh
Ca khúc 'Bài ca bên chiếc võng' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phan Huỳnh Điểu
B. Vũ Thanh
C. Trần Chung
D. Nguyên Nhung
Ca khúc 'Bài ca Hà Nội' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phan Huỳnh Điểu
B. Huy Du
C. Vũ Thanh
D. Văn Ký

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: