Đăng Nhập
Tim bạn đập trung bình bao nhiêu lần một ngày?
A. 50.000
B. 100.000
C. 150.000
D. 200.000
Loại tảo đơn bào nào được dùng trong các cuộc thám hiểm vũ trụ?
A. Cholorella
B. Tảo vi sinh
C. Tảo trắng
D. Tảo lam
Máu của bạn chiếm bao nhiêu % nước?
A. 30%
B. 46%
C. 78%
D. 85%
Loài chim nào bay nhanh nhất?
A. Đại bàng
B. Chim ưng
C. Chim cắt
D. Chim cú mèo
Chim ưng là loài chim bay nhanh nhất, vận tốc trung bình của chim ưng là bao nhiêu?
A. 389Km/h
B. 398Km/h
C. 489Km/h
D. 589Km/h

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: