Đăng Nhập
Tất cả các loài động vật có vú đều có mấy đốt sống cổ?
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11
Cá rô phi ấp trứng ở đâu?
A. Trong mang
B. Dưới cát
C. Trong miệng
D. Trên tảo
Bài thơ "Nam Quốc Sơn Hà" ra đời năm nào?
A. 931
B. 938
C. 1077
D. 1478
Nhà vật lý H.Kamerling-Onnes phát hiện hiện tượng siêu dẫn là người nước nào?
A. Đức
B. Nga
C. Hà Lan
D. Hoa Kỳ
Đầu máy xe lửa đầu tiên được chế tạo 1802 ở Anh là để chạy trên đâu?
A. Đường sông
B. Đồng cỏ
C. Đường sắt
D. Đường lát đá

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: