Đăng Nhập
"... có công chồng không phụ", từ nào còn thiếu trong dấu ba chấm?
A. Vợ
B. Gái
C. Nữ
D. Người
Tác phẩm "Hà Nội băm sáu phố phường" là của tác giả nào?
A. Thạch Lam
B. Nhất Linh
C. Hoàng Đạo
D. Nguyễn Bính
Bệnh viêm tuyến bã nhờn cấp ở chân mi mắt gây sưng phù, đỏ tấy gọi là gì?
A. Giời leo
B. Ma trơi
C. Lẹo
D. Giời đái
ở Việt Nam, việc trai gái lập gia đình gọi là gì?
A. Giá đỗ
B. Giá thú
C. Giá cả
D. Giá sàn
Giá là lấy chống, thú là lấy vợ
Theo phong tục cưới xin ở Việt Nam, chú rể phải nộp một số vật liệu để xây dựng các công trình công cộng của bên họ nhà gái sau khi cưới xong gọi lã lễ gì?
A. Lễ nhập trạch
B. Lễ nộp cheo
C. Lễ tạ ơn
D. Lễ thành hôn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: