Đăng Nhập
Kim loại nào dưới đây được con người sử dụng trước tiên trong lịch sử nhân loại?
A. Đồng
B. Thiếc
C. Chì
D. Sắc
Quốc kỳ của quốc gia châu Á nào có hình ngôi đền?
A. Lào
B. Thái Lan
C. Campuchia
D. Myanmar
Đâu là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh?
A. Bóng mây
B. Bóng em
C. Bóng mưa
D. Bóng anh
Trong các bải biển sau, bải biển nào thuộc Bra-xin?
A. Cancun
B. Negril
C. Natadola
D. Copacabanal
Loài cá nào có tên bắt nguồn từ tiếng nước ngoài?
A. Cá mè
B. Cá trê
C. Cá sấu
D. Cá chim

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: