Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu sau "Bao giờ cho đến tháng ba hoa gạo rụng xuống bà già ..." làm sao?
A. Gội đầu
B. Dọn nhà
C. May áo
D. Cất chăn
Làng Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương nổi tiếng với nghề thủ công nào?
A. Chạm khắc gỗ
B. Dệt chiếu
C. Dệt thổ cẩm
D. Chạm bạc
Sông nào sau đây còn có tên là sông Vân Cừ?
A. Sông Mã
B. Sông Hồng
C. Sông Bạch Đằng
D. Sông Lô
Cầu Millau Viaduct thuộc quốc gia nào?
A. Anh
B. Pháp
C. Canada
D. Tây Ban Nha
Quả nào thường chỉ được dùng bởi người già?
A. Sấu
B. Chanh
C. Mơ
D. Cau

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: