logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Thành ngử có câu "Để lâu lá dâu thành ..." gì?

A. Lá mít

B. Lá chuối

C. Mắm

D. Lụa

2. Đoạn cuối một con sông gọi là gì?

A. Hạ thủy

B. Hạ nguồn

C. Hạ sơn

D. Hạ chí

3. Một sào Trung Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

A. 108 m²

B. 240 m²

C. 360 m²

D. 497 m²

Cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 sào = 360 m² = 15 thước (1 thước bằng 24 m²); Trung Bộ 1 sào = 497 m²; Nam Bộ 1 sào = 1000 m². Đơn vị mẫu cũng như sào hiện vẫn còn được sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam.

4. Một sào Nam Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

A. 100 m²

B. 360 m²

C. 497 m²

D. 1000 m²

Cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 sào = 360 m² = 15 thước (1 thước bằng 24 m²); Trung Bộ 1 sào = 497 m²; Nam Bộ 1 sào = 1000 m². Đơn vị mẫu cũng như sào hiện vẫn còn được sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam.

5. Nhân vật chính trong tác phẩm "Những người khốn khổ" của Victor Hugo là ai?

A. Jean Valjean

B. Gaverot

C. Fantine

D. Giavert

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: