logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nhà thơ nào sau đây là một trong những thành viên của nhóm "Tự lực văn đoàn"?

A. Hàn Mặc Tử

B. Huy Cận

C. Xuân Diệu

D. Chế Lan Viên

2. Hạt của quả nào sau đây không ăn được?

A. Thanh long

B. Mít

C. Bàng

D. Nhản

3. Món ăn nào sau đây được chế biến bằng phương pháp rán?

A. Xôi

B. Cháo trai

C. Quẩy

D. Chè bưởi

4. Món ăn nào sau đây được chế biến bằng phương pháp rán?

A. Xôi

B. Cháo trai

C. Quẩy

D. Chè bưởi

5. Theo dân gian tháng nào là tháng ăn chơi?

A. Tháng chạp

B. Tháng giêng

C. Tháng hai

D. Tháng ba

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: