Đăng Nhập
Khu di tích lịch sử Đền Hùng bao gồm bao nhiêu đền chính?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đền Chính: Đền hạ, Đền Trung, Đền ThượngCác Đền khác: Đền Giếng, Đền Tổ mẫu Âu Cơ
Có bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympus trong một thời kỳ?
A. 9
B. 12
C. 15
D. 17
Thuật ngữ Tông giáo vốn dùng để chỉ đạo nào?
A. Công Giáo
B. Phật Giáo
C. Ấn độ giáo
D. Đạo Hồi
Chỉ hai phái của Phật giáo: Nam Tông và Bắc Tông
Vị vua Trung Hoa nào có tuổi thọ lớn nhất?
A. Càn Long
B. Võ Tất Thiên
C. Tần Thủy Hoàng
D. Khang Hy
87 tuổi
Hành tinh nào không có bầu khí quyển?
A. Thủy tinh và kim tinh
B. Hỏa tinh
C. Thủy tinh
D. Mộc tinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: