logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Điền từ nào còn thiếu vào câu sau "Giặc đến nhà đàn bà cũng ..."?

A. chiến

B. đấm

C. đánh

D. tránh

2. Đâu là tên một loại hoa?

A. 9 giờ

B. 10 giờ

C. 11 giờ

D. 12 giờ

3. Từ nào không phải là từ láy?

A. Lấp lánh

B. Lo lắng

C. Lay lắt

D. Lăn đi

4. Nước chấm bánh cuốn truyền thống thường có tinh dầu gì?

A. Chuối

B. Bạc hà

C. Cà cuống

D. Mè

5. Huế nổi tiếng với thể loại nghệ thuật nào?

A. Chèo

B. Tuồng

C. Đờn ca tài tử

D. Nhả nhạc cung đình

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: