Đăng Nhập
Điền từ nào còn thiếu vào câu sau "Giặc đến nhà đàn bà cũng ..."?
A. chiến
B. đấm
C. đánh
D. tránh
Đâu là tên một loại hoa?
A. 9 giờ
B. 10 giờ
C. 11 giờ
D. 12 giờ
Từ nào không phải là từ láy?
A. Lấp lánh
B. Lo lắng
C. Lay lắt
D. Lăn đi
Nước chấm bánh cuốn truyền thống thường có tinh dầu gì?
A. Chuối
B. Bạc hà
C. Cà cuống
D. Mè
Huế nổi tiếng với thể loại nghệ thuật nào?
A. Chèo
B. Tuồng
C. Đờn ca tài tử
D. Nhả nhạc cung đình

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: