Đăng Nhập
Khinh khí cầu bay được nhờ gì?
A. Khí Nóng
B. Gió
C. Điện
D. Hơi nước
Dơi xác định phương hướng nhờ cơ quan cảm giác nào?
A. Thính giác
B. Thị giác
C. Khứu giác
D. Vị giác
Dựa vào số khoanh trong thân cây có thể xác định được điều gi?
A. Độ cao
B. Loài cây
C. Tuổi đời
D. Độ cứng
Chuồn chuồn bay thấp báo hiệu điều gì?
A. Trời nắng
B. Trời sắp mưa
C. Trời râm
D. Trời âm u
Âm tiết được phát ra nhờ bộ phận gì trong cơ thể con ngươi?
A. Khí quản
B. Thanh quản
C. Thực quảng
D. Họng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122404
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: