Đăng Nhập
"Chạm trổ" là kĩ thuật dùng cho chuyên ngành nghệ thuật nào?
A. Hội họa
B. Kiến trúc
C. Điện ảnh
D. Điêu khắc
Truyện vè về "Chàng Lía" là câu truyện xuất phát từ vùng nào ở nước ta?
A. Bắc Bộ
B. Bắc Trung Bộ
C. Nam Trung Bộ
D. Nam Bộ
Được lưu truyền ở Nam Trung Bộ từ đầu thế kỷ 18 với 1500 câu thơ lục bát, theo tác giả khuyết danh thì đây là câu chuyện có thật
Hai văn kiện chủ yếu của cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là "Chánh cương văn tắt và sách lược vắn tắt của Đảng công sản Việt Nam" do ai soạn thảo?
A. Nguyễn Văn Cừ
B. Lê Hồng Phong
C. Hồ Chí Minh
D. Huỳnh Thúc Kháng
Hiện tượng chảy máu cam xãy ra ở đâu trên cơ thể người?
A. Mồm
B. Chân
C. Đít
D. Mũi
Dân tộc Chăm cư trú đông nhất là ở tỉnh nào?
A. Ninh Thuận
B. An Giang
C. Tp Hồ Chí Minh
D. Bình Thuận
Ninh Thuận 66.000 người, Bình Thuận: 32.000 người;

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: